By member of annhienduong.com

Loài cây của nhiệt đới châu Mỹ, được nhập trồng nay mọc hoang dại ở nhiều nơi, nhất là dọc đường đi, bãi hoang, phổ biến từ đồng bằng cho tới vùng núi

Hướng dương dại, Sơn quỳ – Tithonia diversifolia (Hemsl). A Gray, thuộc họ Cúc – Asteraceae.

Mô tả

Cây bụi hằng năm cao 2 – 5m, thân có lông sát, phân cành nhiều. Lá thuôn, phiến có thuỳ, mép có răng nằm. Hoa đầu ở ngọn trên cuống dài, có mùi thơm, lá bắc hai hàng cao đến 2cm; hoa ở mép hình môi màu vàng tươi, lép; hoa ở giữa hình ống; giữa hoa có vẩy cao 1cm. Quả bế có hai răng.

Hoa tháng 12 – 2 quả 1 – 2

Bộ phận dùng

Lá – Folium Tithoniae Diversifoliae.

Nơi sống và thu hái

Loài cây của nhiệt đới châu Mỹ, được nhập trồng nay mọc hoang dại ở nhiều nơi, nhất là dọc đường đi, bãi hoang, phổ biến từ đồng bằng cho tới vùng núi.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường được trồng làm cây phân xanh. Người ta cũng dùng lá đắng xát trị ghẻ.