Guitar Đệm Hát Trong 30 Ngày

Guitar Đệm Hát Trong 30 Ngày

Cơ bản 0(0 Đánh giá) 0 Học sinh đăng ký Vietnamese
Đăng bởi Vu Ngoc
Cập nhật Mon, 23-May-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khoá học

Guitar Đệm Hát Trong 30 Ngày

Tôi học được gì?

Yêu cầu
Chương trình khoá học
15 Bài học 00:00:00 giờ
Những điều cơ bản đầu tiên
15 Bài học 00:00:00 giờ
 • Giới thiệu chương 1
  00:00:00
 • Guitar đệm hát là gì? Làm quen với nhịp phách
  00:00:00
 • Làm thế nào để mua guitar tốt?
  00:00:00
 • Các phụ kiện đi kèm với guitar, nên chơi bằng móng (Pick ) hay bằng tay
  00:00:00
 • Thay dây, lên da và cách bảo quản
  00:00:00
 • Cách đọc toạ độ hợp âm và tiết tấu điệu, các từ ngữ chuyên môn trong guitar
  00:00:00
 • Làm thế nào để bấm hợp âm chuẩn
  00:00:00
 • 7 hợp âm trưởng cơ bản
  00:00:00
 • 7 hợp âm thứ cơ bản
  00:00:00
 • 7 hợp âm 7 cơ bản
  00:00:00
 • Quạt sao cho chuẩn
  00:00:00
 • Rải sao cho chuẩn và bài luyện tập
  00:00:00
 • Làm thế nào để vừa đàn vừa hát
  00:00:00
 • Thế nào là đủ kiến thức cơ bản, thế nào là bài dễ, bài trung bình, bài khó
  00:00:00
 • Tổng kết chương 1
  00:00:00
+ Xem thêm
Khoá học liên quan
Giới thiệu giảng viên

Vu Ngoc

1 Đánh giá | 2 Students | 5 Khoá học
Ý kiến học sinh
0
0 Đánh giá
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Đánh giá

Miễn phí
Bao gồm: