Chủ đề được nêu ra của tháng hành động quốc gia cùng phòng , chống bệnh HIV/AIDS năm nay là: “Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”.
Bộ Y tế nước ta vừa chính thức phát động “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”. Để thực hiện các kế hoạch hoạt động phòng và chống HIV/AIDS năm 2017-2018. Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống các tệ nạn ma túy mại dâm, hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp Quốc.
Mục tiêu của tháng hành động là:

  1. Thúc đẩy sự tham gia của toàn dân và của cả hệ thống bộ máy chính trị. Nhằm thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn chiến lược tới năm 2030. Nhắm tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030 tại Việt Nam.
  2. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về kiến thức HIV/AIDS. Đặc biệt kiến thức đối với những người có nguy cơ cao, dễ bị mắc bệnh như: Đồng bào dân tộc ít người, người dân vùng sâu vùng xa.
  3. Vận động người dân giảm kì thị và phân biệt đối sử với những người nhiều HIV/AIDS. Hướng dẫn tuyên truyền cách chăm sóc người nhà, người bị nhiễm và bị ảnh hưởng bỏi HIV/AIDS. Để phòng chống sự lấy nhiễm bệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân và sự hiểu biết về việc phòng chống các bệnh lây nhiễm HIV/AIDS.
  4. Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng và chăm sóc điều trị các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Đặc biệt phải mở rộng các điểm xét nghiệm HIV/AIDS để sớm phát hiện người bị HIV/AIDS để chữa trị kịp thời.

Vào tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017, Việt Nam tập trung vào chủ đề: “Xét nghiệm HIV sớm – Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”

phòng chống HIV/AIDS
phòng chống HIV/AIDS

Trong các mục tiêu trên chúng ta nhác nhiều tới con số 90-90-90, vậy 90-90-90 là gì?
Số 90 thứ nhất: Là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh HIV của mình là mục tiêu quan trọng nhất.
Số 90 thứ hai: Là 90% người bị chuẩn đoán mắc nhiễm bệnh HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus.
Số 90 thứ ba: Là 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp.
Liên hợp quốc về HIV/AIDS phát động mục tiêu 90-90-90 ở cấp độ toàn cầu để có thể kết thục dịch AIDS vào năm 2030.
Theo Bộ Y tế Việt Nam, các hoạt động sẽ diễn ra trong tháng hành động gồm:

  • Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mình thực hiện triển khai kế hoạch trong tháng hành động phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương.
  • Tổ chức gặp mặt, sinh hoạt các câu lạc bộ với những người nhiễm HIV/AIDS, những người bị tổn thương với HIV/AIDS. Nhằm đưa họ trở lại với cuộc sống bình thường, tạo sự hòa đồng, tránh phân biệt đối xử.
  • Tổ chức các hội thảo để chia sẻ về kinh nghiệm và các mô hình hiệu quả như: Xét nghiệm HIV/AIDS tại cộng đồng; Mô hình dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và phòng chống kì thị phân biệt đối xử; các mô hình mà người nhiễm HIV/AIDS có thể tham gia sản xuất phát triển kinh tế; Giúp người nhiễm HIV/AIDS phòng chống HIV/AIDS giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
  • Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động trong tháng hành động quốc gia.
  • Tổ chức lễ mít tinh và diễn hành quần chúng hưởng ứng tháng hành động.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here