Nơi giải đáp các câu hỏi về cây thuốc và cách sử dụng để chữa bệnh
Trang chủ Hỏi đáp đông y

Hỏi đáp đông y

Việt Nam là một nước ở Ðông Nam Châu á đã có trên 4000 năm lịch sử dựng nước. Trong nền Văn Minh Văn Lang và Văn Minh Ðại Việt những y lý và y thuật dựa trên nền tảng của sự kết hợp lý luận y học Phương Ðông (Ðông y) với các kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng Việt Nam gồm 54 dân tộc cùng với kinh nghiệm sử dụng các nguồn dược liệu phong phú của đất nước nhiệt đới. Chuyên mục hỏi đáp đông y của An Nhiên Đường là nơi các bạn chia sẻ và đưa ra những câu hỏi về bệnh cũng cách sử dụng thuốc đông y chữa bệnh sao cho hiệu quả nhất