Rối loạn tâm thần

Trầm cảm

Tật ăn cắp

Bệnh thần kinh, hoang tưởng

Nôn nao (Hangovers)

Nghiện rượu

Nghiện ma túy

Chứng hay quên (amnestic)

Mê sảng