Một số bệnh toàn thân -

Tê tay

Chứng ngủ rũ

U trung biểu mô