Bệnh lở da, Bệnh chốc lở

Ngứa da

Rụng tóc, hói đầu

U mao mạch

Mụn cóc sinh dục

Bệnh lậu

Viêm nang lông

Herpes sinh dục