Bệnh lý của bệnh do tác nhân vật lý là nguyên nhân, triệu chứng, biến trứng
Trang chủ Bệnh lý Bệnh do tác nhân vật lý

Bệnh do tác nhân vật lý

Bệnh lý học là môn nghiên cứu và chẩn đoán chính xác về bệnh. Bệnh lý học cân nhắc về bốn yếu tố của bệnh: nguyên nhân, cơ chế hình thành (bệnh sinh), sự thay đổi cấu trúc các tế bào(thay đổi về hình thái học) và hậu quả của những thay đổi này (triệu chứng lâm sàng). Bệnh lý của bệnh do tác nhân vật lý là nguyên nhân, triệu chứng, biến trứng của một số căn bệnh Bệnh do bức xạ, Bị cháy nắng, Bỏng, Giảm thân nhiệt, Nhiệt kiệt sức, Nhiệt phát ban, Rôm sảy, Say nắng, Vỡ lá lách.