Lá tiết dê, tác dụng chữa bệnh của Lá tiết dê

Lá tiết dê Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là dây mối tròn, cây mối nám, cây sâm nam, mối trơn, dây hoàng đằng. Tên khoa học: Cissampelos pareira L. Họ khoa học: Thuộc họ tiết dê Menispermaceae. Cây tiết dê (Mô tả, hình ảnh cây tiết dê, phân bố, thu hái, thành phần […]

Lá men, tác dụng chữa bệnh của Lá men

Cây lá men Tên khác Tên thường gọi: Cây lá men, cây men, kinh giới núi Tên khoa học: Mosla dianthera Maxim. Họ khoa học: Thuộc họ Hoa môi Lamiaceae. Cây lá men (Mô tả, hình ảnh cây lá men, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý) Mô […]

Kim vàng, tác dụng chữa bệnh của Kim vàng

Cây kim vàng Tên khác Còn có tên gai kim vàng, gai kim bóng, trâm vàng. Tên kho học Barlerialupulina lindl. Thuộc họ Ô rô Acanthaceae. Cây kim vàng ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhỏ mọc đứng, nhánh vuông, […]

Cây khôi, tác dụng chữa bệnh của Cây khôi

Cây khôi Tên khác Tên thường gọi: cây độc lực, đơn tướng quân, Cây lá khôi, Khôi nhung, Khôi tía. Tên khoa học: Ardisia sylvestris Pitarrd. Họ khoa học: Thuộc họ đơn nem Myrsinaceae. Cây khôi (Mô tả, hình ảnh cây khôi, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược […]

Ké đầu ngựa, tác dụng chữa bệnh của Ké đầu ngựa

Ké đầu ngựa Tên khác Tên thường gọi: Ké đầu ngựa Còn gọi là Thương nhĩ tử, Phắt ma. Tên khoa học Xanthium sirumarium. Họ khoa học: Thuộc họ Cúc Asteraceae. Cây Ké đầu ngựa (Mô tả, hình ảnh cây Ké đầu ngựa, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) […]

Hòe hoa, tác dụng chữa bệnh của Hòe hoa

HOA HÒE Cao huyết áp tuyệt đối không nên kiêng những thứ này Tên khác: Tên khoa học: Sophora japonica Linn.họ Fabaceae. Tên dân gian: Hòe Thực (Bản Kinh), Hòe Nhụy (Bản Thảo Đồ Kinh), Hòe nhụy (Bản Thảo Chính), Thái dụng (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Hòe mễ, Hòe hoa mễ, Hoà trần mễ […]

Huyết dụ, tác dụng chữa bệnh của Huyết dụ

CÂY HUYẾT DỤ Tên khác Tên thường gọi: huyết dụ, phát dụ, long huyết,  huyết dụ lá đỏ, thiết thụ, phất dũ, người Tày gọi là chổng đeng, tên Thái là co trướng lậu, tên Dao là quyền diên ái Tên khoa học: Cordyline terminalis Kunth (Dracaena terminalis Jack) Họ khoa học: thuộc họ huyết dụ (Dracaenaceae) Lưu […]

Thủy tiên, tác dụng chữa bệnh của Thủy tiên

Thủy tiên Tên khác Tên thường gọi: Thủy tiên. Tên khoa học: Narcissue tazetta L. var. chinensis Roem. Họ khoa học: thuộc họ Thủy tiên – Amaryllidaceae. Cây Thuy tiên (Mô tả, hình ảnh cây Thủy tiên, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhỏ, có thân […]

Hoa nhài, tác dụng chữa bệnh của Hoa nhài

Nhài Tên khác Tên thường gọi: Nhài còn gọi là Lài, Nhài đơn, Nhài kép, Mạt lị, Mạt lợi. Tên khoa học: Jasminum sambac (L.), Ait. Họ khoa học: Thuộc họ Nhài – Oleaceae. Cây Hoa nhài (Mô tả, hình ảnh cây Hoa nhài, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác […]

Ổi, tác dụng chữa bệnh của Ổi

Ổi Tên khác Tên thường gọi: Ổi. Tên khoa học: Psidium guajava L. Họ khoa học: thuộc họ Sim – Myrtaceae. Cây Ổi (Mô tả, hình ảnh cây Ổi, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhỡ cao 5-10m. Vỏ nhẵn, mỏng, khi già bong từng mảng […]