Thiên đầu thống, tác dụng chữa bệnh của Thiên đầu thống

Thiên đầu thống Tên khác Tên thường gọi: Thiên đầu thống, Ong bầu, Trái keo. Tên khoa học: Cordia dichotoma Forst. f. (C. obliqua Wall.) Họ khoa học: thuộc họ Ngút – Cordiaceae. Cây Thiên đầu thống (Mô tả, hình ảnh cây Thiên đầu thống, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng […]

Nhót tây, tác dụng chữa bệnh của Nhót tây

Nhót tây Tên khác: Tên thường gọi: Nhót tây còn có tên là Phì phà, nhót Nhật Bản, Tỳ bà diệp (là lá khô của cây Nhót tây). Tên khoa học: Ẻiobotrya japonica Lindl. Họ khoa học: Thuộc họ Hoa hồng Rosaceae. Cây Nhót tây (Mô tả, hình ảnh cây Nhót tây, phân bố, thu […]

Cây nhót, tác dụng chữa bệnh của Cây nhót

Cây nhót Tên khác Tên thường gọi: Cây nhót Còn có tên Cây lót, Hồi đồi tử. Tên khoa học Elaeagnuas latifolia L. Họ khoa học: Thuộc họ Nhót Eleaeagnceae. Cây Nhót (Mô tả, hình ảnh cây Nhót, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhỡ cành […]

Cây nhàu, tác dụng chữa bệnh của Cây nhàu

Cây nhàu Tên khác: Tên dân gian: cây ngao, nhầu núi, giầu, noni Tên khoa học: Morinda citrifolia L Họ khoa học: Thuộc họ cà phê ( Rubiaceae ) Cây nhàu ( Mô tả, hình ảnh cây nhàu, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhàu […]

Cây Nghể, tác dụng chữa bệnh của Cây Nghể

Cây nghể Tên khác Tên thường gọi: Cây Nghể còn gọi là Thủy liễu, Lạt liễu, Rau nghể. Tên tiếng Trung: 水蓼 Tên khoa học: Polygonum hydropiper. Họ khoa học: Thuộc họ rau răm Polygonaceae Cây Nghể (Mô tả, hình ảnh cây Nghể, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

Cây muớp sát, tác dụng chữa bệnh của Cây muớp sát

Cây mướp sát Tên khác Tên thường gọi: Cây mướp sát Còn gọi là Sơn dương tưe, Hải qua tử, da krapur. Tên khoa học Cerbera odollam Gaertn. Họ khoa học: Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. Cây Mướp sát (Mô tả, hình ảnh cây Mướp sát, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác […]

Me rừng, tác dụng chữa bệnh của Me rừng

Me rừng Tên khác: Tên thường gọi: Me rừng, Chùm ruột núi, Du cam tử, Ngưu cam tử, Dư cam tử. Tên khoa học: Phyllanthus emblica L Họ khoa học: Thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae. Cây Me rừng (Mô tả, hình ảnh Cây Me rừng, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa […]

Cây mắm, tác dụng chữa bệnh của Cây mắm

Cây mắm Tên khác Còn gọi là mắm đen, mắm trắng, paletuvier, manglier Tên khoa học Avicennia marna Vierrh vả. Thuộc họ Cỏ roi ngựa Verbenaceae. Cây mắm ( Mô tả, hình ảnh cây Cây mắm, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây khi còn non […]

Xấu hổ, tác dụng chữa bệnh của Xấu hổ

Cây Xấu hổ Tên khác Tên dân gian: Cây Mắc cỡ, Cây Xấu hổ, Cây Trinh nữ, hàm tu thảo, Lưu ý:  Cây này không phải là cây Mimosa ở Đà lạt, cũng không phải  là cây trinh nữ của trung quốc hạt được gọi là trinh nữ tử ( 女贞子 –Ligustrum) Tên khoa học: […]

Lá dông, tác dụng chữa bệnh của Lá dông

Lá dong Tên khác Còn gọi là dong, cây lùn, toong chinh. Tên khoa học Phrynium parvifloum Roxb. Thuộc họ Hoàng tinh Marantaceae. Cây lá dong ( Mô tả, hình ảnh cây lá dong, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cỏ cao khoảng 1m, lá to […]