Cây xà sàng, tác dụng chữa bệnh của Cây xà sàng

Cây xà sàng Tên khác Còn gọi là cây giần sàng. Tên khoa học Cnidium monnieri (L.) Cuss. (Selinum momnnieri L.) Thuộc họ Hoa tán Umbelliferae. Tên tiếng Trung: 蛇床 Tên giần sàng vì cụm hoa trông từ trên xuống giống cái giần hay cái sàng gạo, Người xưa nói vì rắn hay nằm lên trên […]

Sung, tác dụng chữa bệnh của Sung

Sung Tên khác Tên thường gọi: Sung, Ưu đàm thụ, lo va. Tên khoa học: Ficus racemosa L. Họ khoa học: thuộc họ Dâu tằm – Moraceae. Cây Sung (Mô tả, hình ảnh cây Sung, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây cao tới 15-20m. Lá hình […]

Sóng rắn, tác dụng chữa bệnh của Sóng rắn

Sóng rắn Tên khác: Sóng rắn, Cam thảo cây, sóng rậnm sóng rắn nhiều lá Tên khoa học Albizia myriophylla Benth, thuộc trinh nữ – Mimosaceae Cây Sóng rắn ( Mô tả, hình ảnh cây Sóng rắn, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây bụi cao […]

Cây sui, tác dụng chữa bệnh của Cây sui

Cây sui Tên khác Còn gọi là cây thuốc bắn, nỗ tiễn tử, nong. Tên khoa học: Antiaris toxcaria Lesch Họ khoa học: Thuộc họ Dâu tằm Moracaceae. Cây sui (Mô tả, hình ảnh cây Sui, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây sui là […]

Sảng, tác dụng chữa bệnh của Sảng

Sảng Tên khác Tên thường gọi: Sảng, Sang sé, Trôm thon, sảng lá kiếm, quả thang.. Tên tiếng Trung: 假蘋婆 (假苹婆) Tên khoa học: Sterculia lanceolata Cay. Họ khoa học: Thuộc họ Trôm – Sterculiaceae. Cây Sảng (Mô tả, hình ảnh cây Sảng, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

Râu mèo, tác dụng chữa bệnh của Râu mèo

Râu mèo Tên khác Tên thường gọi: Râu mèo, Cây bông bạc, mao trao thảo Tên khoa học: Orthosiphon spiralis (Lour.) MeR. Họ khoa học: Thuộc họ Hoa môi – Lamiaceae. Cây Râu mèo (Mô tả, hình ảnh Cây râu mèo, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) […]

Cây ráy, tác dụng chữa bệnh của Cây ráy

Cây ráy Tên khác Tên khác: Còn gọi là cây ráy dại, dã vu. Tên khoa học:  Alocasia odora (Roxb) C, Koch. Họ khoa học: Thuộc họ Ráy Araceae. Cây ráy (Mô tả, hình ảnh cây ráy, phân bố, thu hái, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây ráy là một […]

Rau má lá rau muống, tác dụng chữa bệnh của Rau má lá rau muống

Rau má lá rau muống Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là Hồng bối diệp, Dương đề thảo, Nhất điểm hồng, Cây rau má lá rau muống cuống rau răm, Tiết gà, tam tróc, Rau chua lè, Hoa mặt trời, Lá mặt trời. Tên khoa học: Emilia sonchifolia DC. Họ khoa học: Thuộc họ […]

Rau má, tác dụng chữa bệnh của Rau má

Rau má Tên khác Tên thường gọi: Rau má. Tên khoa học Centella asiatica (L.) Urb. Họ khoa học: thuộc họ Hoa tán – Apiaceae.  Cây Rau má ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây thảo mọc bò, phân nhánh nhiều […]

Cây ổi, tác dụng chữa bệnh của Cây ổi

Cây ổi Tên khác Tên thường gọi: Cây ổi Còn gọi Là ủi, Phan thạch lựu, Guajava. Tên khoa học Psidium guyjava L. Họ khoa học: Thuộc họ Sim Myrtaceae. Cây Ổi (Mô tả, hình ảnh cây Ổi, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Ổi là một […]